Kontaktujte nás: Patricie Poppová +420 773 677 240
Jiří Popp +420 775 229 189
Jiří Popp ml. +420 722 908 982 | ubytovani@vinarstvi-jiripopp.cz
vino@vinarstvi-jiripopp.cz
eshop@vinarstvi-jiripopp.cz
0 Kč

Vinařství Jiří Popp

ubytování v Šatově

Pravidla soutěží na www.vinarstvi-jiripopp.cz a na sociální síti www.facebook.com/vinarstvijiripopp

Pořadatelem soutěže je Vinařství Jiří Popp, Jiří Popp, 671 22 Šatov 144, IČO: 62142241. 

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "účastník"). Svou účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Soutěž probíhá v období uvedeném v soutěžním příspěvku pod označením „Soutěž“.

Podmínkou účasti v soutěži je mít vlastní platný Facebookový profil a přidat komentář k soutěžnímu příspěvku na stránce www.facebook.com/vinarstvijiripopp.

Výherce bude vybrán náhodným losováním z platných komentářů anebo dle uvedené mechaniky.

Jako neplatné odpovědi budou vyhodnoceny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát v každé soutěži. Další odpovědi od soutěžícího nezvyšují šanci na výhru, pro potřeby losování bude využita jen jeden komentář.

Výhra je specifikovaná v soutěžním příspěvku pod označením „Výhra“ a není možné ji směnit za cokoliv jiného. Výherce bude s výhrou vyrozuměn pomocí soukromé zprávy na facebookovém profilu. V případě, že výherce nebude reagovat do 5 kalendářních dnů a neposkytne Organizátorovi kontaktní údaje pro doručení výhry, výhra propadá ve prospěch Organizátora. Výhry budou odeslány do 5 pracovních dnů po obdržení kontaktních údajů od výherce. Výhra není právně vymahatelná.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

 

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.

V Šatově dne 30. 01. 2024